Werkwijze

De methode is gestoeld op de inzichten vanuit de ontwikkelingspsychologie (Bowlby, Erikson). 
Zowel binnen de intake als tijdens de behandelingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van belevingsgerichte praktijk.

Elk behandelproces start met een intake. Deze behelst vaak 3 a 4 sessies; een gesprek, twee praktijksessies en een samenvatting van deze drie. In het eerste gesprek gaan we kijken wat je problematiek/vraag precies is, hoe je met gevoelens omgaat en of haptotherapie voor jou de juiste begeleidingsvorm is. Belangrijk in het eerste gesprek is natuurlijk ook of het uberhaupt klikt met de therapeut, en vice versa.

Is dit het geval, dan volgen de twee praktijksessies waarin de therapeut de client meeneemt in een breed veld van voelbare aspecten (ruimte, beweging en relatie). Uit ervaring kan ik zeggen dat deze twee sessies meestal al zeer verhelderend ervaren worden.

In de 4e sessie wordt het behandelplan opgesteld en gaan we evt samen de doelen (her)formuleren. Soms blijkt dat, door de inzichten die ontstaan zijn, er voor de client al voldoende duidelijkheid ontstaan is over hoe verder. Meestal echter kiezen clienten voor een hieropvolgend behandelproces; een langere ondersteuning bij het therapieproces geeft meer vertrouwen voor een blijvende verbetering/verandering in de toekomst.

De frequentie en de duur van het gehele proces worden echter wel in wederzijdse overeenstemming vastgesteld!

Het doel is om te gaan ontdekken wat je nodig hebt om de juiste keuzes te maken in je leven. En hoe je dat wat je nodig hebt kunt verkrijgen. Door het vergroten van je mogelijkheden, het leren innemen/kunnen beschermen van je ruimte, en het (weer) leren vertrouwen op wat je lichaam aangeeft, ga je meer stevigheid ervaren, zakt de aanwezige spanning en ontstaat er weer een natuurlijke en respectvolle wisselwerking met je omgeving.
Uiteindelijk leert je je gevoelens, verlangens en wensen, in verbinding met de ander, op een voor jou passende manier kenbaar te maken en vorm te geven.

De behandelingen geschieden in een veilige en respectvolle sfeer.

‘Behandel iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Behandel iemand zoals hij zou kunnen zijn en hij kan zo worden’
-Goethe