Informatie m.b.t. het Coronavirus: De praktijk is geopend. Behandelingen zijn mogelijk op gepaste afstand wanneer hier een dringende nood toe is en u niet tot een risicogroep behoort of ziekteverschijnselen heeft (koorts, hoesten, kortademigheid). Videobellen of telefonische overleg zijn altijd mogelijk.

Leven beweegt. Soms kan het echter voorkomen dat je het gevoel hebt stil te vallen. Misschien niet in je uiterlijke doen en laten maar wel van binnen. Je eigen gevoelens of bewegingen blokkeren, onderdrukken of negeren heeft gevolgen. Naast het ontstaan van allerlei spanningsklachten kan je op deze manier steeds verder van jezelf vervreemd raken. Dit kan zich uiten in een gemis aan richting of levensvreugde. Er kunnen conflicten ontstaan in jezelf of met anderen. Dit kan weer leiden tot gevoelens van ontevredenheid, vermoeidheid of angst. 
Sommige mensen raken zo hun zelfvertrouwen en/of het vertrouwen in anderen en de wereld om hen heen kwijt.

Haptotherapie

Haptotherapie beoogt eerst het contact met jezelf en vervolgens met anderen om je heen te herstellen.

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten.

Als therapeut ben ik er op gericht om je hiervan bewust te laten worden en je aan te spreken op je eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Hoe meer gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we bewegen, hoe belastbaarder en vitaler we zijn. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt. Je leert weer luisteren naar wat je lichaam aangeeft, hier vorm aan te geven en dit passend te verwoorden.
Zo kun je bijvoorbeeld voelen waar je lichaam ja of nee op zegt, of waar je grenzen liggen. Ik begeleid je ontdekkend te zijn in het voelen, waardoor je jezelf ook beter leert te uiten en te verwoorden.

Je gaat ervaren dat je wel degelijk kunt voelen wat je lichaam aangeeft, hoe je dit kunt vertalen en daarmee dus ook hoe je beter voor jezelf kunt zorgen.

Haptotherapie brengt je dus terug bij jezelf. Tevens wekt het daarmee je natuurlijke verlangen tot groei en ontwikkeling. Ook bij levensvragen over zingeving of betekenisverlening kan haptotherapie een ondersteunende rol spelen.

 Voor mensen die problemen ondervinden met betrekking tot hun gevoelens in hun contacten met anderen is haptotherapie de begeleidingsvorm op maat.

Meer over Noor maas