Haptonomie

Het woord haptonomie is afgeleid van de Griekse woorden ‘hapsis’ (tast) en nomos (wet of regel).

Haptonomie maakt gebruik van onze tastzin; aanraken en aangeraakt worden. Dit is niet alleen een lichamelijke aanraking, het gaat juist ook wat de aanraking met je doet, wat je beleeft: iemand aanraken door hem of haar aan te spreken in gevoel en beleving.

Gevoelens krijgen momenteel nog maar weinig ruimte in ons leven met overvolle agenda’s. De ratio overheerst. Meestal krijgt ‘onze binnenkant’ pas aandacht als we er niet meer omheen kunnen; ineens raken we overweldigd door gevoel en zijn we alle controle erover kwijt. Bij anderen gaan de gevoelens juist vastzitten en kunnen nauwelijks meer geuit of verwoord worden.

De haptonomie, ook wel de wetenschap van de affectiviteit genoemd, gaat ervan uit dat mensen een liefdevolle, ondersteunende en waarderende omgeving nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot een open en vrij persoon.

Haptonomie richt zich op (de ontwikkeling van) het voelend vermogen van mensen.